English medium schools

Amini, Lakshadweep

Showing 1 - 6 of 6 Records
Govt Senior Secondary School Amini

Govt Senior Secondary School Amini

Co-educational, Secondary, High Secondary (9-12)

Amini

Lakshadweep (Lakshadweep) Pincode: 682552

GJBS (C) AMINI

GJBS (C) AMINI

Co-educational, Upper Primary

Amini

Lakshadweep (Lakshadweep) Pincode: 682552

GJBS (N) AMINI

GJBS (N) AMINI

Co-educational, Primary

Amini

Lakshadweep (Lakshadweep) Pincode: 682552

GJBS (NW) AMINI

GJBS (NW) AMINI

Co-educational, Primary

Amini

Lakshadweep (Lakshadweep) Pincode: 682552

GJBS (S) AMINI

GJBS (S) AMINI

Co-educational, Primary

Amini

Lakshadweep (Lakshadweep) Pincode: 682552

GSBS AMINI

GSBS AMINI

Co-educational, Upper Primary

Amini

Lakshadweep (Lakshadweep) Pincode: 682552

Showing 1 - 6 of 6 Records