Girls Schools

Uttarkashi, Uttarakhand

Showing 1 - 10 of 17 Records
GGIC CHINYALISAUR

GGIC CHINYALISAUR

Girls, Upper Primary, Secondary, High Secondary (6-12)

Chinyali
Chinyalisaur
Uttarkashi (Uttarakhand) Pincode: 249196

GGIC BARKOT

GGIC BARKOT

Girls, Upper Primary, Secondary, High Secondary (6-12)

Urban Area Barkot
Naugaon
Uttarkashi (Uttarakhand) Pincode: 249141

GGHS MORI

GGHS MORI

Girls, Upper Primary, Secondary (6-10)

Nanai
Mori
Uttarkashi (Uttarakhand) Pincode: 249128

GGIC PUROLA

GGIC PUROLA

Girls, Upper Primary, Secondary, High Secondary (6-12)

Purola
Purola
Uttarkashi (Uttarakhand) Pincode: 249185

GGIC UTTARKASHI

GGIC UTTARKASHI

Girls, Upper Primary, Secondary, High Secondary (6-12)

Urban Area Uttarkashi
Bhatwari
Uttarkashi (Uttarakhand) Pincode: 249193

GIC GIRLS DUNDA DEVIDHAR

GIC GIRLS DUNDA DEVIDHAR

Girls, Upper Primary, Secondary, High Secondary (6-12)

Dunda
Dunda
Uttarkashi (Uttarakhand) Pincode: 249151

Government Girls Higher Secondary School Genwla Brahmkhal

Government Girls Higher Secondary School Genwla Brahmkhal

Girls, Secondary Only (9-10)

Genwla, Brahmkhal
Dunda
Uttarkashi (Uttarakhand) Pincode: 249152

HIGH SCHOOL GIRLS BARETHI

HIGH SCHOOL GIRLS BARETHI

Girls, Secondary Only (9-10)

Barethi
Dunda
Uttarkashi (Uttarakhand) Pincode: 249193

HIGH SCHOOL GIRLS BHATWARI

HIGH SCHOOL GIRLS BHATWARI

Girls, Upper Primary, Secondary (6-10)

Bhatwari
Bhatwari
Uttarkashi (Uttarakhand) Pincode: 249135

HIGH SCHOOL GIRLS DIKHOLI

HIGH SCHOOL GIRLS DIKHOLI

Girls, Secondary Only (9-10)

Dikholi
Dunda
Uttarkashi (Uttarakhand) Pincode: 249165

Showing 1 - 10 of 17 Records