Madrsa

Jalalabad, Kannauj, Uttar Pradesh

Showing 1 - 3 of 3 Records
MADARSA M.Y. RAHMANIYA

MADARSA M.Y. RAHMANIYA

Co-educational, High Secondary

Jasora
Jalalabad
Kannauj (Uttar Pradesh) Pincode: 209727

MADARSA JAMIA SAFIRUL ULOOM

MADARSA JAMIA SAFIRUL ULOOM

Co-educational, Secondary

Fateh Pur Jasoda
Jalalabad
Kannauj (Uttar Pradesh) Pincode: 209727

MADARSA M.A.K.A. JALALABAD

MADARSA M.A.K.A. JALALABAD

Co-educational, Primary

Jalala Bad
Jalalabad
Kannauj (Uttar Pradesh) Pincode: 209733

Showing 1 - 3 of 3 Records